Copyright @ metrixAnalytics 2017 -2018 | Design by GrafoWebservice

Taxaties worden efficiënter en secuurder

Binnen het Nederlands Taxatie & Adviesbureau (NTAB) wordt sinds begin dit jaar gewerkt aan een omvangrijk digitaliseringsproject van waardebepaling in het algemeen. Intern is Henri Lubbers verantwoordelijk en als externe data analytics expert begeleidt drs. Ricardo Breeveld de projecten. Een eerste update van dit Living Lab.

Living Lab

De ontwikkelingen op het gebied van big data en artificial intelligence bieden mogelijkheden om vanuit een andere invalshoek naar het waarderen van goederen te kijken. Bij NTAB staat dit hoog op de agenda en er wordt met veel enthousiasme aan gewerkt. “Wij beschikken over veel data van historisch transacties tot specifieke marktinformatie. De eerste uitdaging zat in het structuren en verrijken van deze data. De kwaliteit van de data bepaalt wat je ermee kan.”, zegt Henri Lubbers. Inmiddels heeft deze innovatiedrift geresulteerd in een Living Lab onder begeleiding van drs. Ricardo Breeveld. Hij is Business en People Analytics expert met ruim 18 jaar ervaring in het managen en uitvoeren van data analytics projecten in diverse bedrijfstakken en marktsegmenten in zowel de financiële sector en daarbuiten. “De ervaring en kennis van Ricardo gecombineerd met onze kennis van waarderen van activa heeft al hele mooie resultaten opgeleverd”, zegt Henri Lubbers. De weg die hiermee is ingeslagen is uniek binnen de branche en heeft alle enkele innovaties tot stand gebracht. “Wij zijn inmiddels instaat om voor specifieke segmenten waarderingsmodellen te ontwikkelen, dat is uniek”, zegt Ricardo Breeveld.

Grote stappen

Er worden, bevestigen beiden, grote stappen gezet. Zo is in samenwerking met een van de opdrachtgevers al een eerste pilot gedraaid met een systeem voor de waardebepaling van voertuigen. Dit draait goed en op basis van de eerste ervaringen kan nu al het nodige worden gezegd over in hoeverre hierdoor de werkwijze van de taxateur zal veranderen. Lubbers: “In vergelijking met de traditionele werkwijze verandert er nogal wat. Neem de data-analytics gedreven waardebepaling van voertuigen, waar we nu ervaring mee hebben. Volgens de traditionele werkwijze gaat de taxateur ter plekke kijken en op basis van bepaalde externe data en natuurlijk de kennis van de taxateur wordt de waarde vastgesteld. Op de nieuwe manier, om het zomaar even te duiden, begint het werk met het zoeken van data op basis van het kenteken in het systeem van de RDW, waarna deze worden gematcht met marktreferenties op basis waarvan het systeem een waardebepaling voorstelt aan de taxateur. En niet alleen de werkwijze verandert, maar ook de tijd die erin gaat zitten. Er wordt enorme tijdwinst geboekt. Zo kunnen we nu in een veel korte tijd de waardebepaling van bijvoorbeeld duizenden voertuigen uitvoeren.”

Secuurder

Maar ook worden, meent Lubbers, taxaties secuurder. “Hoe meer referenties er worden gebruikt voor een waardebepaling, hoe smaller de bandbreedte wordt. Om die reden gebruiken we niet alleen nationale maar indien nodig ook internationale referenties, want het gaat erom om de bandbreedte zo smal mogelijk te maken.” Naar verwachting is deze data-analytics gedreven aanpak breed toepasbaar, maar ook in de toekomst blijft de vakkennis van de taxateur essentieel, in het bijzonder bij de waardebepaling van unieke goederen waarvan er slechts een bepekt aantal zijn.”

Positief

De taxateurs van NTAB zijn trouwens zonder uitzondering heel positief over het project, zegt Breeveld. “Iedereen werkt enthousiast mee en de data die we al hebben ontsloten, worden fanatiek gebruikt. En misschien nog wel belangrijker: we krijgen ook tips en aanvullende gebruikerswensen. Het is echt een Living Lab, exact zoals het ook bedoeld was.”

Vervolgstappen

Zoals gezegd worden grote stappen gezet, maar aan de andere kant is het ook nog maar het begin. Desalniettemin kan al iets worden gezegd over mogelijke vervolgstappen, zegt Breeveld. “Wat we in deze fase doen, is praktijkervaring combineren met data-analytics om daarmee waarderingsmodellen te ontwikkelen. Op de langere termijn kun je eraan denken om onze data, de informatie/inzichten die daaruit voortkomen en/of onze modellen ter beschikking te stellen aan onze klanten met als doel er allebei beter van te worden. Een andere mogelijk vervolg is dat wij op basis van de unieke modellen ons meer richting consultancy kunnen begeven. Op basis van onze modellen kunnen we bedrijven bijvoorbeeld adviseren bepaalde activa af te stoten of juist niet. Dat zou een van de nieuwe businessmodellen kunnen zijn.”

Ontdekkingsreis

Lubbers: “We zijn nu in feite bezig met een soort ontdekkingsreis, waarbij we veel overleggen met onze opdrachtgevers en dat levert gaandeweg nieuwe inzichten op. We zijn er inmiddels achter dat er veel meer mogelijkheden zijn dan dat we aan het begin voor mogelijk hielden.”
Breeveld: “Zo gaan we binnenkort op verzoek van een bank van start met een pilot met een model voor de waardebepaling en daarop aansluitende financiering van voorraden. Wij zien in bepaalde sectoren, zoals de e-commerce een sterke toename van de omvang en diversiteit aan goederen binnen een voorraad. Onze data-analytics gedreven aanpak is mogelijk de enige juiste en efficiënte oplossing voor deze toenemende complexiteit van voorraden. Dat biedt ongekende mogelijkheden die we aan het begin van dit jaar niet hadden voorzien.”

Positieve reacties

Lubbers en Breeveld zijn daarom content met de positieve reacties van opdrachtgevers. Die tonen grote interesse en betrokkenheid bij de ontwikkelingen van ons Living Lab. “Opdrachtgevers zijn bezig met hun eigen innovaties en ontwikkelingen. Wij zoeken daar aansluiting bij en dat wordt, logisch, erg gewaardeerd”, zegt Lubbers. En Breeveld: “Wij luisteren natuurlijk heel goed naar wat onze opdrachtgevers wensen, want we willen relevante diensten leveren. Als we iets nieuws bedenken, dan houden we dat ook altijd tegen onze opdrachtgevers aan. En daardoor wordt de relatie met onze opdrachtgevers duurzamer.”