Copyright @ metrixAnalytics 2017 -2018 | Design by GrafoWebservice

CLAIMHANDLING ANALYSE TOOL

Business Issue

Het afhandelen van schadeclaims is een complex proces waarbij veel dingen fout kunnen gaan als het juiste beleid niet wordt toegepast. In die gevallen kan het ook een langdurig en zeer kostbaar proces zijn. Meestal is niet meteen duidelijk waar in het proces iets fout is gegaan. Daarom kan het zoeken naar financiële mogelijkheden voor kostenbesparing en procesoptimalisatie een moeizaam proces zijn.

Aanpak en oplossing

Nauwe samenwerking met management, productmanagers, data-engineers and claimhandlers om relevante gegevens (metrics, KPI’s) te genereren, te ontsluiten en/of te verzamelen.

Geavanceerde data-analytics uitvoeren om nieuwe inzichten te creëren en/of voorspellende modellen te ontwikkelen. Deze nieuwe inzichten vertalen naar praktische aanbevelingen voor de prestatieverbetering van de processen en interventies. Verder hebben we ook interactieve dashboards en visuals ontworpen en ontwikkeld met overzichten van Claims, Schadelast, Oorzaken, Gebeurtenissen, Uitkeringstypen, Objecten, trends etc..

Baten

In combinatie met de implementatie van Claimshandling Analysis Tool zijn de medewerkers nu in staat snel en adequaat analyses uit te voeren en daarmee businesswaarde te genereren.

Doorlooptijden voor het vinden van verschillen en mogelijkheden voor kostenbesparing en/of efficiency verbetering drastisch verkort van dagen naar minuten.

ONZE ANDERE PRAKTIJKVOORBEELDEN